Knihy roka 2010Vydavateľstvá roka 2010Spisovatelia roka 2010Hrdinovia roka 2010
Dvadsať najobľúbenejších titulov slovenských čitateľov roka 2009
 1. Stratený symbol - Dan Brown
  Slovart
 2. Aj ja teba - Maxim E. Matkin
  Slovart
 3. Krátky druhý život Bree Tannerovej - Stephenie Meyerová
  Tatran
 4. Zlodejka kníh - Markus Zusak
  IKAR
 5. Svet mi je dlžný - Eva Urbaníková
  Evitapress
 6. Studňa - Dominik Dán
  Slovart
 7. Ľavá ruka Boha - Paul Hoffman
  IKAR
 8. Mucholapka - Dominik Dán
  Slovart
 9. Nauč ma umierať - Pavel Hirax Baričák
  Hladohlas
 10. Židovka - Andrea Coddington
  IKAR
 11. Návrat (upírske denníky) - L.J. Smithová
  Fragment
 12. Priechod - Justin Cronin
  IKAR
 13. Anjeli neplačú - Marta Fartelová
  Motýľ
 14. Nech vojde ten pravý - John Ajvide Lindqvist
  Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT
 15. Metro 2033 - Dmitry Glukhovsky
  IKAR
 16. Tovar - Tatiana Melasová
  Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT
 17. V tieni mafie - Jozef Karika
  IKAR
 18. Angelológia - Danielle Trussoniová
  IKAR
 19. Moja studená vojna - René Benda
  Motýľ
 20. Priateľ do dažďa - Daniel Glattauer
  Tatran