Knihy roka 2010Vydavateľstvá roka 2010Spisovatelia roka 2010Hrdinovia roka 2010
Desať najobľúbenejších slovenských titulov roka 2009
 1. Aj ja teba - Maxim E. Matkin
  Slovart
 2. Svet mi je dlžný - Eva Urbaníková
  Evitapress
 3. Studňa - Dominik Dán
  Slovart
 4. Mucholapka - Dominik Dán
  Slovart
 5. Nauč ma umierať - Pavel Hirax Baričák
  Hladohlas
 6. Židovka - Andrea Coddington
  IKAR
 7. Anjeli neplačú - Marta Fartelová
  Motýľ
 8. Tovar - Tatiana Melasová
  Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT
 9. V tieni mafie - Jozef Karika
  IKAR
 10. Moja studená vojna - René Benda
  Motýľ