Knihy roka 2009Vydavateľstvá roka 2009Spisovatelia roka 2009Hrdinovia roka 2009

Najsympatickejší mužskí hrdinovia:


Najsympatickejšie ženské hrdinky: